Accumulated depreciation là gì? Ý nghĩa và cách xác định khấu hao tài sản

Trong ngành kế toán, hẳn là bạn đã nghe qua Accumulated depreciation, thế nhưng bạn chưa hiểu rõ Accumulated depreciation là gì, mang ý nghĩa ra sao. Vậy, hãy xem qua bài viết để biết chính xác cách dùng cụm từ này trong doanh nghiệp.

Accumulated depreciation là gì? Ý nghĩa sử dụng

Accumulated depreciation được hiểu là khấu hao lũy kế – sự tích lũy khấu hao của tài sản được tính đến tại thời điểm hiện tại trong vòng đời mà tài sản sử dụng. Trong báo cáo kế toán, khấu hao lũy kế được ghi vào bên có, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm giá trị tài sản.

Theo nguyên tắc kế toán, chi phí phải ghi nhận vào kì mà khoản doanh thu liên quan phát sinh. Như vậy, sẽ ghi nhận một phần của giá trị tài sản vốn là chi phí mỗi năm trong vòng đời mà tài sản sử dụng. Điều đó có nghĩa là việc dùng chi phí tài sản mỗi năm để tạo doanh thu thì chi phí đó cũng sẽ được ghi nhận.

Khấu hao lũy kế là tổng giá trị của tài sản đã được khấu hao tại một thời điểm. Phần chi phí khấu hao trong kỳ sẽ được cộng vào mục khấu hao lũy kế đầu kỳ. Giá trị sổ sách của tài sản là chi phí ban đầu trừ cho khấu hao lũy kế. Đến cuối vòng đời sử dụng, giá trị sổ sách bằng với giá trị còn lại của tài sản.

Trong sổ sách, khoản chi phí khấu hao sẽ ghi bên nợ, khấu hao tích lũy sẽ ghi có. Chi phí khấu hao có ảnh hưởng đến báo cáo kết quả kinh doanh được ghi nhận, khấu hao lũy kế được ghi nhận bên dưới phần tài sản vốn có trong bảng cân đối kế toán. Khấu hao lũy kế sẽ tăng dần do chi phí khấu hao qua các kỳ được ghi nhận vào.

Cách xác định khấu hao và hao mòn tài sản của doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp, việc xác định khấu hao tài sản diễn ra như sau:

Xác định mức độ hao mòn

Xét ở góc độ thực tế, tài sản cố định có thể giữ nguyên hình thái ban đầu, nhưng vẫn có những ảnh hưởng do tác động từ các điều kiện khách quan và chủ quan. Từ đó làm cho tài sản bị suy giảm giá trị, gọi là hao mòn tài sản, được chia thành 2 loại như: Hao mòn hữu hình (thời gian sử dụng, hình thái vật chất… trong quá trình sử dụng), hao mòn vô hình (hao mòn về mặt giá trị, năng suất lao động và hiệu quả kinh tế giảm dần…)

Xác định mức depreciation

Khấu hao tài sản được hiểu đơn giản là chuyển dịch dần những giá trị hao mòn của tài sản cố định vào trong chi phí sản xuất của kỳ kế toán theo phương pháp tính toán thích hợp. Như vậy, việc tiến hành khấu hao tài sản cũng chính là quá trình tích lũy nguồn để tái sản xuất. Vì thế, mỗi doanh nghiệp nên lập quỹ khấu hao tài sản để phục vụ quá trình nâng cấp, đổi mới tài sản cố định.

Cách tính khấu hao tài sản trong doanh nghiệp

Có nhiều phương pháp dùng để xác định mức khấu hao tài sản cố định, mỗi cách tính sẽ có những ưu điểm và nhược điểm riêng, do vậy cần lựa chọn phương phương đúng đắn với doanh nghiệp của mình. Một số cách tính mà doanh nghiệp cần biết như sau:

Khấu hao theo đường thẳng

Phương pháp này còn được gọi là phương pháp khấu hao tuyến tính, có nhiều doanh nghiệp áp dụng hiện nay. Công thức được xác định như sau:

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm của tài sản cố định = Nguyên giá trị của tài sản cố định/ Thời gian sử dụng

Phương pháp khấu hao giảm dần

Phương pháp là sự lựa chọn trong trường hợp khắc phục nhược điểm của phương pháp khấu hao đường thẳng. Mục đích là để đẩy nhanh mức khấu hao tài sản cố định trong năm đầu mà doanh nghiệp sử dụng và giảm dần mức khấu hao diễn ra ở những năm tiếp theo.

Phương pháp khấu hao giảm dần có nhiều lợi ích giúp các doanh nghiệp mới muốn quay vòng vốn để đẩy nhanh quá trình sản xuất. Cách tính được áp dụng theo 2 cách: Phương pháp khấu hao theo tổng số thứ tự năm sử dụng và phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần.

Với những thông tin vừa nêu đã giúp các bạn hiểu được Accumulated depreciation là gì. Đây là một khái niệm quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm và tính toán chính xác.