Retained earnings là gì? Cách sử dụng và những lợi ích

Retained earnings trong tiếng Anh có nghĩa là lợi nhuận giữ lại. Nhưng vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ lợi nhuận giữ lại khác biệt ra sao với lợi nhuận khi chưa phân phối cũng như cách sử dụng. Vậy, hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn Retained earnings là gì trong bài viết sau nhé!

Retained earnings là gì?

Retained earnings được hiểu là phần lợi nhuận giữ lại sau thuế nhằm mục đích phát triển kinh doanh thông qua đầu tư, mua tài sản, gia tăng giá trị. Đặc biệt còn có thể tác động để tăng giá cổ phiếu cho công ty.

Công thức tính lợi nhuận giữ lại như sau:

Lợi nhuận giữ lại = Lợi nhuận giữ lại ban đầu (lợi nhuận giữ lại từ các năm trước) + thu nhập ròng – cổ tức

Trong đó, nếu trong năm hoạt động kinh doanh thua lỗ lớn hơn lợi nhuận giữ lại ban đầu thì Retained earnings có thể là số âm.

Bên cạnh đó, chúng ta còn nghe qua khái niệm Distributed Earnings (lợi nhuận chưa phân phối). Vậy, giữa 2 khái niệm này khác nhau ra sao?

Lợi nhuận chưa phân phối là con số lỗ lãi phản ánh kết quả kinh doanh, phân chia lợi nhuận và các vấn đề liên quan đến tài chính. Phần lợi nhuận sau thuế chưa được chia cho các thành viên, người sở hữu và chưa trích quỹ.

Trong khi đó, lợi nhuận giữ lại là con số ngân sách dùng trong các hoạt động đầu tư. Phần lợi nhuận sau thuế đã phân chia cho các thành viên.

Tính hai mặt của lợi nhuận giữ lại

Lợi nhuận giữ lại mang nhiều lợi ích cho việc phát triển kinh doanh, nhưng khoản tiền này cũng sinh ra các chi phí mà khi báo cáo cần cân nhắc giữa lợi ích và các chi phí phát sinh, cụ thể:

Lợi ích của Retained earnings

Khoản lợi nhuận giữ lại giúp các doanh nghiệp đối phó được các vấn đề rủi ro xảy đến, hạn chế được việc vay vốn. Đồng thời có vốn để xoay xở duy trì các hoạt động kinh doanh thường xuyên, nhất là nắm bắt được các cơ hội đầu tư có tính thời điểm. Ngoài ra, lợi nhuận giữ lại còn giúp cho cổ đông giảm bớt một phần thuế chi trả trên cổ tức.

Chi phí

Với một khoản tiền mặt giữ lại cũng phát sinh ra các chi phí và mâu thuẫn. Theo đó, chi phí đại diện tăng lên, gây mâu thuẫn giữa nhà quản trị với các cổ đông. Vì số tiền này do nhà quản trị quyết định nên các cổ đông e ngại việc người đứng đầu đi ngược với ý kiến của họ sẽ xảy ra nhiều rủi ro.

Giữ tiền mặt ở mức cao có tỷ suất sinh lời thấp khiến doanh nghiệp bỏ qua những cơ hội đầu tư. Nếu gửi tiền vào ngân hàng thì cũng có thể sinh lãi.

Lợi nhuận giữ lại được sử dụng ra sao?

Dưới đây là các khả năng sử dụng khoản tiền giữ lại trong doanh nghiệp:

– Thu nhập có thể được phân phối đầy đủ hoặc một phần giữa cổ đông dưới dạng cổ tức.

– Doanh nghiệp có thể đầu tư để mở rộng việc kinh doanh, tăng sản xuất, chạy một sản phẩm mới thu hút, thuê đại diện bán hàng…

– Tiền giữ lại có thể mua lại, hợp nhất hay hợp tác để cải thiện việc kinh doanh và cũng có thể dùng để mua lại cổ phần.

– Lợi nhuận còn dùng để chi trả cho bất kỳ khoản nợ nào mà doanh nghiệp chưa thanh toán.

Trong đó, thu nhập được phân phối đầy đủ hoặc một phần cho các cổ đông dưới dạng cổ tức có thể dẫn đến số tiền kiếm được sẽ chạy ra khỏi sổ sách của doanh nghiệp, bởi các khoản thanh toán cổ tức là không thể thay đổi. Các khả năng sử dụng còn lại cho việc đầu tư sẽ tạo ra lợi nhuận giữ lại.

Theo khái niệm, lợi nhuận giữ lại còn được gọi là thặng dư thu nhập và giữ vị trí đại diện cho tiền dự trữ tạo thành nguồn vốn sẵn có cho nhà quản lý tái đầu tư. Con số này được biểu thị bằng tỉ lệ phần trăm của tổng lợi nhuận và còn được gọi là tỉ lệ giữ lại, bằng (1- tỷ lệ chi trả cổ tức).

Mặc dù lựa chọn thanh toán nợ sẽ khiến tiền bị chảy ra ngoài, nhưng lợi nhuận này vẫn có tác động đến tài khoản của doanh nghiệp, ví dụ như tiết kiệm được các khoản thanh toán lãi trong tương lai, đủ điều kiện để quy vào Retained earnings.

Retained earnings là gì? Bài viết đã trình bày chi tiết các vấn đề xoay quanh khái niệm này. Đây là khoản tiền quan trọng giúp tạo nguồn vốn vận hành các hoạt động trong nghiệp.